Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

  ... s Karolínkou veselo i vážne ...

HYDROCEFALUS

                                                        HYDROCEFALUS

     

                         V modernej medicíne termín hydrocefalus označuje zvýšený objem mozgovomiechového moku/likvoru/

           v dilatovanom/rozšírenom/ komorovom systéme.Vzniká v dôsledku nerovnováhy medzi tvorbou a vstrebávaním

           likvoru, alebo v dôsledku prekážky,ktorá naruší fyziologickú cirkuláciu na niektorom úseku komorového systému.

           Hydrocefalus môže byť vrodený-existoval už pred narodením alebo získaný-vzniká po narodení ako dôsledok pôso-

           benia niektorých faktorov/úraz,mozgový nádor,pozápalové zmeny tkaniva.../.

          Je viacero typov hydrocefalu-obštrukčný,neobštrukčný,vonkajší,vnútorný,normotenzný...

          Príznaky hydrocefalu:

          - u novorodencov a batoliat,keď ešte nie sú kosti lebky pevne spojené:napnutá alebo vystúpená fontanela, vracanie,

                                                                      posunutie očí smerom dole-príznak zapadajúceho slnka,podráždenosť

          - u starších detí a dospelých : bolesti hlavy,nevolnosť až zvracanie,poruchy videnia,zmeny správania,poruchy vedomia 

            Hydrocefalus trvá vačšinou celý život,pacient je skôr ošetrovaný ako liečený.Liečba hydrocefalu zvyčajne spočíva

            v odvedení likvoru  buď do dutiny brušnej alebo do srdcovej predsiene.To zabezpečuje odvodový systém,ktorý

            chirurg implantuje pod kožu.

            Novou metódou liečby hydrocefalu je v niektorých prípadoch neuroendoskopia.

            Kvalita života detí i dospelých s diagnózou hydrocefalus je rôzna a závisí od mnohých faktorov-čas a príčina vzniku,

            včasná a správne volená liečba,výskyt prípadných komplikácii.

            Veľa ľudí v spoločnosti má hydrocefalus,dosahujú skvelé výsledky v práci,v športe,zastávajú významné funkcie.Ich

            okolie častokrát o ochorení netuší.

            Na druhej strane je mnoho detí ,ktoré dennodenne "bojujú"s rôznymi inými komplikáciami,idúcimi ruka v ruke

            s hydrocefalom-telesné či mentálne postihnutie,epilepsia,poruchy správania...

 

               Starostlivosť  o dieťa s viacnásobným postihnutím nie je jednoduchá,ale je možná

 

                                                   Problematika hydrocefalu je prehľadne spracovaná v publikácii

                                                                               Miroslav  Kala      Hydrocefalus

                       

                                         

TOPlist