Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

  ... s Karolínkou veselo i vážne ...

DMO
                                                                                              D M O

                                                                                         detská   mozgová   obrna

           detská mozgová obrna je súhrn príznakov,ktoré vznikajú následkom poškodenia nezrelého mozgového tkaniva

           v období počas tehotenstva,počas pôrodu alebo v krátkom období po pôrode.Je to diagnóza a poškodenie,ktoré

           sa veľmi výrazne podieľa na vzniku kombinovaných postihnutí.

           Príčiny vzniku DMO sú rôzne:

                                     - počas tehotenstva napr. akútna infekcia matky, chronickéochorenie matky, poruchy funkcie

                                                placenty, viacpočetné tehotenstvo

                                     - počas pôrodu najčastejšie dlhotrvajúci pôrod,kliešťový pôrod,použitie vakuumextraktora pripôrode

                                     - po pôrode napr.zhoršená popôrodná adaptácia,ťažkosti s dýchaním,infekčné ochorenie,silná novo-

                                               rodenecká žltačka

          Hlavnými prejavmi ochorenia sú :

                                     - poruchy hybnosti

                                     - často obmedzenie mentálnych schopností

                                     - poruchy správania

                                     - poruchy komunikácie , zmyslového vnímania /poškodenie zraku,sluchu/

                                     - epileptické záchvaty

           Neexistuje špecifická liečba DMO,je možné len zmierniť prejavy tohto ochorenia:

                     -  zachovanie čo najlepšej pohyblivosti a prevencia vzniku kontraktúr

                     -  redukcia/zníženie počtu/ epileptických záchvatov

                     -  rozvíjanie reči a zmyslového vnímania

            Prejavy DMO sú rôzne,preto je nutné dieťa dlhodobo sledovať ,čo vyžaduje spoluprácu viacerých lekárov:

                        detského neurológa,ortopéda,rehabilitačného lakára a fyzioterapeuta,logopéda,psychológa......

                        v závislosti od prejavov ochorenia

               Dôežitou súčasťou starostlivosti o dieťa s DMO je proces socializácie a vzdelávania.

     Tieto deti často vyžadujú individuálny prístup pri vzdelávaní i zaradení do bežného života.

                                                                                                                                              

                                         
TOPlist